Villiam & Elsa Waara
Uppförd 1948.
Byggmästare: Oskar Tjäder, Albin Krekula
Inflyttning 1948.11.19
Villiam 1914.08.11 - 1997.05.16
Elsa 1918.03.13 - 2005.11.28
Barn: Anne-Maj, Per-Erik, Ingvar
Nuvarande ägare: Ingvar Waara.
Fastighetsbet: 1:11