Villiam & Brita Johanna Alatalo.
Uppförd: 1925.
Villiam 1897.02.05-1967.08.28
Johanna 1898.02.21-1989.07.12
Nuvarande ägare: Ove Lehto.
Fastighetsbet. 3:4