Viktor Wettainen.
Viktor 1907.12.24-1978.07.24.
Sigvard Waara 1929.01.21-1995.08.29.
Nuvarande ägare: Aili Waara.
Barn: Hans-Göran 1954.03.25-2001.03.30, Annika.
Huset förvärvades 19984.
Fastighetsbet. 4:3.