Robert & Julia Ejderlöf.
Uppförd: 1947.
Robert 1903.10.22-1977.08.05.
Julia 1910.10.28-1985.09.29
Nyvarande ägare: Östen Ejderlöf.
Fastighetsbet. 2:9.