Ragnar Waara.
Uppförd: 1938.
Ragnar Waara 1923.01.05-1996.05.14
Nuvarande ägare: Rudolf Backefalk.
Fastighetsbet. 5:23