Per-Erik & Anna-Greta Waara
Uppförd 1903.
Fritidshus.
Byggnaden har ingått i gamla Alatalos fastigheter.
Fastighetsbet. 3.2.

 

Gamla Alatalos.
Uppförd 1903.
Revs i slutet av 1960-talet.
Endast en byggnad står kvar.
Se ovanstående ruta.