Oskar & Alma Winsa.
Axel Winsa 1893.01.04-1943.02.09.
Axel överlät det halvfärdigt till
Oskar Winsa 1889.01.06-1957.11.10.
Alma Winsa 1904.11.12-1984.01.01.
Nuvarande ägare: Stig Winsa.
Byggnaden har tidigare inrymt både post & telegraf.
Posten lades ner 1995.
Fastighetsbet. 4:14