Oskar & Ida Waara
Uppförd 1928.
Oskar Waara 1877.10.01-1941.12.09
Ida Waara 1897.12.24-1981.06.21
Barn:
Lennart, John, Sigurd, Sigvard, Nanny, Bertil.
Bertil Waara 1938.11.12 - 2009.02.10
Sigvard & Aili Waara bodde i husets norra ända till 1984.
Nuvarande ägare: Annica Waara.
Fastighetsbet. 5:40