Oskar & Hulda Lannerblad.
Oskar Lannerblad 1896.07.14-1965.05.15.
Hulda Lannerblad 1914.07.27-2010.10.10.
Huset är flyttad från Hyuhtas.
Nuvarande ägare: Håkan Lannerblad.
Fastighetsbet. 2:4