Mikael & Johanna Lehto
Uppförd 1888.
Ombyggd 1940.
Mikael Lehto 1852.02.10-1933.04.16
Johanna Lehto 1849 - 1929.
Johanna kom från Nuuksujärvi.
Barn:
Oskar, Amanda, ??????
Nuvarande ägare: Jonas Lehto.
Fastighetsbet. 1:9