Maj Karlsson.
Uppförd: 1951.
Bror Karlsson 1930.05.18-1971.11.17.
Nyvarande ägare: ?
Maj Karlsson.
1937.11.02-2018.03.16
Fastighetsbet. 2:11.