Lärarbostad.
Uppförd ?
Ägare har varit Tärendö och Pajala kommun.
Elis och Enny Baltzari köpte fastigheten av Pajala kommun.
Elis Baltzari 1917.05.26-2001.04.17
Enny Baltzari 1924.08.20-2016.03.19
Barn: Peter, Britta.
Huset eldhärjades torsdag 3 maj 2007.
Norra sidan fick största skadorna.
Men huset fick omfattande rökskador och revs senare ner.
En ny och mindre byggnad är uppförd på samma plats.
Nuvarande ägare: Peter Paltzari.
Fastighetsbet. 5:33.