Karl & Göta Liljergren
Uppförd 1958.
Byggmästare: Helmer Vennberg
Karl 1912.02.05 - 1983.11.19
Göta 1920.04.07 - 1996.09.22
Göta kom från Lansjärv.
Karl & Göta bodde i Morjärv innan.
Flyttade in i det hus som Harry Liljergren har som fritidshus.
Barn: Bengt Tyskland, Per Tärendö, Stig Vikarbyn, Sten.Arne Malmberget
Nuvarande ägare: Sten-Arne Liljergren
Fastighetsbet: 1:8