John & Hulda Waara
Uppförd 1959.
Grunden grävdes av Frans Liljergren med första baklastaren i byn. En ombygd traktor från Bolinder Munktell.
Byggmästare: Johan Liljergren
John Waara 1921.11.20-1997.07.22.
Hulda Waara 1925.06.29-2016.04.14
Barn: Sonja, Tore, Håkan.
Nuvarande ägare:
Fastighetsbet. 5:30.