HUHTAS
Isak och Josefina Isohuhta.
Ligger ca 3 km NO från Lehtos.

Uppgifter från Landsarkivet i Härnösand
Uppförd 1836 av Pål Panna, född 1810 i Norr Kaitum. Pål Panna kom till Tärendö tillsammans med brodern Paul Pålsson Panna, född 1801. De båda finns noterade som dräng respektive backstugusittare i Tärendö efter faderns död 1831.
Fadern till, blan andra, dessa två hette Pål Pålsson Skabros Svijock. Han var "lappman i Norr Kaitum" och född 1776 samt levde alltså till 1831.
Vid bouppteckningen efter hans död fanns 54 st. renar upptagna. Änkan, i andra giftet, fick fattigmedel av Gellivare kommun.
Isohuhta varade till 1882, när (Pål Panna Isohuhta dog 1811 - 1884.06.21.)
Lena Caisa Henriksdotter Heinonen. Tärendö 1814.08.29 - 1882.04.25
De fick barnen som bildade familjer
Johan Henrik Pålsson Isohuhta. Huhta 1843.10.03 -
Lena
Fredrik Vilhelm Pålsson Isohuhta. Huhta 1852.10.01 -
Eva Johansdotter Välivaara. Saittarova 1851.05.24 -
Isak Pålsson Isohuhta. Huhta 1853.02.24 - 1935
Josefina Fredriksdotter Heinonen. Tärendö 1856.03.06 - 1945
Daniel Pålsson Isohuhta. Huhta 1857.08.28 -
Eva Karolina Kruuka. Junosuando 1859.09.02 -
Paulus Pålsson Isohuhta. Huhta 1860.01.13 - 1884.10.23
Ogift.

Efter Pål Pålsson Isohuhta såldes hemmanet till skogsbolaget Bergman & Hummel. (1887.06.09)
Försäljningssumman 8150:- delades mellan bröderna.
Kvar på gården som inhystes blev familjen Isak Pålsson Isohuhta.
Han blev sedan psykiskt sjuk och hölls instängslad i ett rum i huset.
Johan Henrik är sannolikt den som flyttade och bosatte sig i närheten av Råneträsk (Radnejaure) och är anfader till författaren Leif Ruhrling (Radnikk).
Fredrik Vilhelm med familj flyttade till Korpilombolo i november 1886.
Daniel med familj flyttade till Korpilombolo i maj 1888.
Paulus förblev ogift på Huhta till sin död 1884.

Området köptes i början av 30-talet av bröderna Oskar & Johan Winsa samt Timoteus Danskog.
Nuvarande ägare: Ej klarlagt.

loading...