Hugo & Alina Liljergren
Uppförd 1947
Byggmästare: Oskar Tjäder, Albin Krekula.
Hugo 1909.02.10 - 1973.06.26
Alina 1905.11.18 - 1999.04.11
Alina kommer från Norra Finland.
Barn: Lars-Göran Norrköping, Anita Södra Synderbyn
Nuvarande ägare: Barnen till Karl-Otto Nilsson
Förvärvad 1998 av Karl-Otto.
Karl-Otto Nilsson 1933.04.21 - 2015.01.29
Gerd Kristina Nilsson 1932.01.09 - 2017.12.21
Fastighetsbet: 1:6