Herman & Emma Hednäs
Uppförd 1926.
Herman Hednäs 1889.05.18-1952.11.27
Emma Hednäs 1886.10.22-1982.06.30
Tidigare ägare: John Hednäs.
Förvärvad 1968
Nuvarande ägare: Paganus
Fastighetsbet. 1:13

Yngve Hednäs 1925 - 2000.
Kringresande handelsman med kappsäck.
Yngve promenerade mellan byarna.
Sjöng en psalm när han besökte kunder.