Håkan Waara & Marita Johanson
Uppförd 1999.
Fritidshus.
Barn: Johanna, Carolin
Fastighetsbet. 2:15.