Gunnar Kuoppa
Gunnar 1950.01.10-2008.02.05.
Uppförd: 1974.
Fritidshus.
Flyttad till Palos.
Nuvarande ägare: Patrik Karlsson.
Fastighetsbet. 2:2.