Gunna & Ebba Danskog.
Gunnar 1924.04.24- 1988.09.20
Ebba 
Bo Danskog 1950.04.08-2012.12.30
Nuvarande ägare: Anders & Katarina Danskog
Har varit byns 2:a affär.
Fastighetsbet. 4:9.