Johan & Göta Liljergren
Uppförd 1916 på den plats skolan står.
1926 flyttad till nuvarande plats.
Ägare sen 1926 Herman Liljergren.
Därefter Johan Liljergren
Nuvarande ägare: Harry Liljergren som har detta som fritidshus.
Fastighetsbet: 1:8

1955 inflyttade Karl Liljergren med familj från Morjärv.
1958 flyttade Karl med familj till nya huset.