Gamla Lehto
Uppförd ca 1835 vid vattensamlingen nedanför Eriks hus.
Flyttad 1912 till platsen där Einos hus står.
1953 flyttad till Kotivuoma.
Nuvarande ägare: Jonas Lehto