Göte Waara
Uppförd: 1936.
1924.12.28-2009.05.23
Nuvarande ägare: Mats Wettainen
Fastighetsbet. 5:14.