Frans & Maj Liljergren
Uppförd 1948
Byggmästare: Oskar Tjäder, Albin Krekula.
Frans 1922.05.19 - 1980.03.09
Maj 1924.10.08 - 2013.03.14
Maj kommer från Taavolas i Narken.
Maj och Jan-Erik inflyttad 1949.06.14.
Maj flyttades till sjukhemmet Tallgården Korpilombolo 2006.11.18.
Barn: Jan-Erik Gävle, Birger Kiruna, Kurt Stockholm, Anna-Greta Rosvik.
Nuvarande ägare: Jan-Erik, Birger, Kurt, Anna-Greta
Fastighetsbet: 1:15

Frans & Valdemar Spett på hjortronmyren

Historik om Frans
Frans var son till Herman och Amanda Liljergren.
Amanda var dotter till Mikael Lehto.
Mikael hade 4 barn. Oskar, Amanda, Johanna, Hilda. Johanna gifte sig med Axel Alapää i Männikkö. Alapää byttes till Videhall.
Hilda gifte sig i Erkheikki.

Historik om Maj
Maj var dotter till Johan och Anna Taavola i Narken. Anna var syster till Axel Alapää i Männikkö. Anna hade en syster Sofia som gifte sig i Vittangi med Åkvist.