Frans & Jenny Karlsson
Frans 1904.12.07-2004.12.23.
Jenny 1910.01.04-1987.01.08
Fastighetsbet. 3:3.
Frans är född och uppvuxen i byn.
Bodde kvar i hemgården till 96 års ålder.
Flyttade till äldre boendet i Ullatti.
Nuvarande ägare:Kurt Karlsson.