Eino & Gun Lehto
Uppförd 1954.
Inflyttad 1955.03
Byggmästare: Johan Karlsson.
Gun Lehto 1942.02.25 - 1990.06.26.
Barn:
Åke, Ove, Anna.
Oskar Lehto 1880.08.18 - 1975.10.22
Hedvig Lehto 1889.01.22 - 1976.08.10
Barn:
Enny, Elvy, Elsa, Emmy, Eino, Erik
Nuvarande ägare: Jonas Lehto.
Fastighetsbet. 1:9