Einar Kallander.
Uppförd: 1932.
Einar 1905.11.09-1982.04.11.
Fastighetsbet. 4:2.
Bostadshuset brann ner efter ett blixtnedslag 1961?
Uthusen som finns kvar byggdes senare av Einar Kallander.
Einar slutade sina dagar i Västerhaninge.