Dansbaracken
Uppförd 1952.
Brann ner 1963.
Nuvarande uppfördes ca 1 år senare.
Kompelusvaara Idrottsförening KIF
Fastighetsbet. 5:24
Fastigheten ägs nu av Jonas Lehto.