Bror Karlsson.
Bror 1930.0518-1971.11.17.
Nyvarande ägare: Anne-Maj Mickelsson.
Fastighetsbet. 2:13.