Arthur & Britta "Priitu" Wettainen
Uppförd 1912.
Arthur Wettainen 1902.07.30-1983.01.12.
Britta Wettainen 1900 - 1941.
Britta kom från Selkäjärvi.
Dog i barnsäng med dottern.
Arthur gifte om sig med Ingeborg Wettainen 1899 - 1967.
Ingeborg kom från Lahnajärvi.
Nuvarande ägare: Mats Wettainen.
Förvärvad 1999.
Fastighetsbet. 5:20.