Alfred & Paulina Nilsson.
Uppförd: 1944.
Inflyttning: 1944.09.15
Alfred 1920.10.30-2014.11.02
Paulina 1922.06.13-2013.02.15
Fastighetsbet. 2:10