Albert Nilsson
Uppförd 1815 - 1820.
Albert Nilsson 1918.10.09-2003.04.12
Kristina "Kirsti" Nilsson.
Fastighetsbet. 5:3