Albert & Kirsti
Uppförd 1958.
Byggmästare: Johan Liljergren.
Albert Nilsson 1918.10.09-2003.04.12
Kristina "Kirsti" Nilsson 1914 - 1998
Kristina kom från Finland.
Kirsti försvenskades till Kristina.
Fastighetsbet. 5:3